Şeker hastasının diyeti

07.12.2021
322
Şeker hastasının diyeti

Kilonun sağlık için önemli bir faktör olduğu giderek açık bir şekilde anlaşılmakta­dır. Aşırı kilo, şeker hastaları sözkonusu ol­duğunda özellikle önemlidir. Şişmanlık en yaygın şeker hastalığı türüyle (insüline …

Kilonun sağlık için önemli bir faktör olduğu giderek açık bir şekilde anlaşılmakta­dır.
Aşırı kilo, şeker hastaları sözkonusu ol­duğunda özellikle önemlidir.

Şişmanlık en yaygın şeker hastalığı türüyle (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı) ilişkilidir. Açıktır ki, şişmanlık, genetik ola­rak duyarlı insanlarda şeker hastalığının gelişmesine yol açan bir tetikçi olarak et­ki göstermektedir.

Pankreas tarafından üretilen insülin mik­tarı normal kiloda bir kişi için yeterli olabile­ceği halde, aşırı kilolu insanlarda insülin talebi daha büyüktür. Şeker hastalığı olan şiş­man insanlarda, pankreas, talebi karşılaya Bu nedenle, kilo kontrolü, insüline bağlı olmayan şeker hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde çok önemlidir. ABD’de yakla­şık 10 milyon insanda, hastalığın bu biçimi mevcuttur; yüzde 80′i fazla kiloludur. Bu in­sanların yarısı durumunun farkında değildir.

Diyette tavsiye edilen, karmaşık karbon­hidratların alınması ve yağların azaltılması­dır.
Şekeriniz varsa ve kilo kaybetmeniz gere­kiyorsa, bir diyet uzmanından alınacak tavsi­yeler yararlı olabileceği gibi, genel diyet ku­rallarını izlemeniz de yeterli olabilir.
Şeker hastası olanlar ve olmayanlar, aşağı­daki genel diyet kurallarını uygulayarak kilo verebilirler.

Kaloriler
Başarılı bir rejim için besleyici açıdan den­geli bir diyet temel alınmalıdır.
Hafif bir kalori azaltımı günlük ihtiyacın yaklaşık 500 kalori al­tına sürekli kilo kaybı için çok uygun görün­mektedir.

İstediğiniz kiloya eriştikten sonra, kalori miktarını hafifçe arttırabilirsiniz, ama yeni kilonuzu korumaya dikkat edin.

Yağlar ve karbonhidratlar
Yağ tüketiminizi, günlük kalori tüketimi­nizin yüzde 30′unun altına düşürün.
Doymuş yağları (hayvansal yağlar) toplam kalorinizin yüzde 10′una düşürün. Yedikle­rinizin yaklaşık yüzde 50′si, az işlenmiş tahıl­lı ekmek, hububat ve diğer tahıllar, patates, pirinç ve makarna gibi karmaşık karbonhid­ratlar açısından zengin olmalıdır.

Lif
Bazı araştırmalar, karbonhidratların kalori tüketiminin yüzde 50′sini oluşturması duru­munda, bazı lif biçimlerinin, kandaki gliko­zun ve kolesterolün kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak, sonuç­lar kesin değildir.
Taze meyve ve sebzeler, tahıllar ve hubu­batlar dahil olmak üzere, karmaşık karbon­hidratlar açısından zengin bir diyette, kalori oranı düşük, lif oranı yüksektir.

Basit karbonhid­ratlar ve şeker açı­sından zengin gı­daların (tatlılar ve şekerli çörek, tart, kek ve bisküvi gibi fırınlanmış gıdalar dahil olmak üzere) tüketimini azaltın.
Bu gıdaların birçoğu büyük miktarda yağ içerir.

Protein
Proteinin kalorilerinizin yüzde 12 ile 20′sini sağlaması gerektiği şeklindeki stan­dart tavsiye, şeker hastası olsun olmasın her­kes için geçerlidir (İstisna: Böbrek ya da ka­raciğer sorunlarınız varsa, protein yıkımı so­nucu ortaya çıkan atık ürünleri yok edemeyebilirsiniz. Bu nedenle daha az protein tü­ketmeniz gerekir. Tavsiye için doktorunuza danışın.).

Diğer yaşam tarzı faktörleri
Şeker hastalığınızı denetlemeyi öğrenin; onun sizi denetlemesine izin vermeyin.
Kilo denetiminin yanısıra, şeker hastalığı yönetiminin iki diğer elemanı da önemlidir:

1 – İlaçlar
Tek başına diyet, şeker hastalığınızı denetleyemiyorsa, ağızdan alman ilaçların ya da insülin iğnelerinin kullanımı gerekdi olabilir.
Yediklerinizin zaman­laması ve miktarındaki tutarlılık, şeker hastalı­ğı için ilaç alıyorsanız özellikle önemlidir.

2 – Egzersiz
Egzersiz kilonuzun denetlenmesine yar­dımcı olmanın yanı sıra, kan şekeri düzeyini­zin de düşürülmesine de yardımcı olabilir.
Yapmanız gereken düzenli bir hafif egzersizdir.
Genel bir tıbbi muayeneden geçin, yavaş yavaş başlayın ve doktorunuzun talimatlarını dikkatle uygulayın. Şeker hastalarının özel sorunları vardır. Bazılarında dolaşım bozuk­luğu ya da bacaklarda zayıflamış sinirler söz konusu olabilir. Doktorunuz, kişisel ihtiyaç­larınıza uygun bir egzersiz programının ha­zırlanmasında, size yardımcı olabilir

Kaynak olarak www.hekimce.com‘dan yararlanılmıştır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.